Trajectopbouw:
Ieder traject heeft een kennismaking, intakegesprek, coachsessies en een evaluatie. Lees hieronder hoe dit verloopt.

Kennismaking
Het traject begint met een kennismakingsgesprek via de telefoon om te horen of er een eerste klik is en we maken een afspraak. Na het eerste contact stuur ik je een vragenlijst op die we gebruiken als leidraad bij het intakegesprek.

Intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats met jou en je partner bij je thuis en is geheel gratis en vrijblijvend. We bespreken de thema’s die spelen, welke wensen tot verandering jullie hebben en waar aan gewerkt kan worden. Dan kunnen we ook met elkaar een eerste inschatting maken van het aantal sessies dat nodig is en spreken we alvast een (tussen)evaluatiemoment af.

Coachsessies
De coachsessies zijn één op één met je kind en vinden meestal plaats in de praktijkruimte bij mij aan huis. Om een vertrouwensband met je kind op te bouwen is het vaak prettig om de eerste sessie in de eigen vertrouwde omgeving te doen. Dan kan ik bij jullie thuis komen. Ik onderzoek dan ook direct de wens en hulpvraag van je kind. Wil je meer weten over de coaching, lees dan meer hierover bij mijn werkwijze.

Aantal sessies
Het coachen van een kind is maatwerk, hoeveel sessies er nodig zijn hangt van het kind en de hulpvraag af. Mijn ervaring is dat er gemiddeld 4 – 6 sessies nodig zijn om een kind weer op de goede weg te helpen. Het komt wel eens voor dat we met 3 sessies klaar zijn, maar het kunnen er ook 8 of meer zijn.

Evaluatie
Na een aantal sessies plannen we een evaluatie moment in. Wanneer dit is verschilt per hulpvraag. De evaluatie kan een tussentijds gesprek zijn of een eindgesprek. We stemmen steeds samen af wat er (nog) nodig is.

Tarief:
Een sessie duurt een uur.

IntakeGratis
Coachsessie75,-
Evaluatie55,-